Amfetamin i Craze?

Den 16:e mars 2012 så lämnade Aaron Karmann in ett klagomål till högsta domstolen i Kalifornien angående Driven Sports och dess produkt Craze. Specifikt så anklagar han Driven Sport för falsk och vilseledande marknadsföring och olagligt innehåll i Craze i form av amfetamin, att det ej tillverkas i godkända lokaler samt att ingredienserna inte genomgått den granskning lagen kräver. Aaron anför inga bevis för sin position men hävdar att Craze ej kan klassicieras som ett kosttillskott då det innehåller artificiellt framställda centralstimulantia av typen amfetamin samt att extrakten från Dendrobium och Citrus Reticulata ej har granskats av Food and Drug Administration. För att ett kosttillskott med en ny ingrediens som introducerats på marknaden efter 1994 skall få finnas lagligt tillgänglig på marknaden så måste ingrediensen antingen tidigare ha funnits i livsmedel som inte genomgått kemisk modifiering eller så måste tillverkaren visa att bruk av ingrediensen i enlighet med produktens etikett är säkert.

Åklagaren anser att båda extrakten, Dendrobium och Citrus Reticulta, ej fanns på marknaden innan 1994 och att tillverkaren därför är skyldig att skicka en så kallad new dietary ingredient notification (NDIN) till FDA. Parterna väntar nu på att få innehållet i Craze grundligt analyserat. Driven Sports är enligt egen utsago helt övertygade om produktens legitimitet och att extrakten fanns på marknaden innan 1994. Det kan i sammanhanget vara intressant att notera att Jack3d från USPlabs tidigare varit utsatt för samma typ av anklagelser och gått segrande ur striden. Det är nästan så att man undrar om det hela är iscensatt av tillverkarna för att öka hypen kring produkten.

Du kan tillgå hela det officiella klagomålet här.

Comments are closed.

Craze är ett skyddat varumärke som ägs av Driven Sports
Copyright © 2018 craze.nu | Om | Kontakt | Villkor | Sekretess| Driven Sports