Lamp Craze doping

Craze doping

Craze är ej dopingklassat

Craze innehåller ingen dopingklassad ingrediens och är alltså ej doping och ej heller narkotikaklassat. Craze är ett fullt lagligt och tillåtet kosttillskott vid såväl träning som tävling.

Craze kan dock ge falskt positivt utslag för amfetamin och metamfetamin på vissa immunanalystester (där man doppar en mätsticka i ett urinprov). Anledningen är att fenyletylamin, som finns i Craze men även är ett kroppseget ämne, rent molekylärt är väldigt likt amfetamin och därför orsakar en liknande immunologisk reaktion i kroppen. Vad vi vet för närvarande så ger tester av märket NIPRO utslag för amfetamin och metamfetamin medan tester av märkena NanoSticka och AccuSign ej ger utslag. Ta dock inte detta som någon garanti för att dessa tester ger eller ej ger utslag. Det beror antagligen till stor del på individen och tiden som förflutit sedan intag av Craze.

Det måste poängteras att immunoanalysprover har låg specificitet och är ökända för att ge utslag för så kallade cross reactive species (1, 2, 3 och 4). Cross reactive species i detta sammanhang är en stor samling substanser kända som sympatomimetiska aminer såsom fenyletylamin, meskalin, efedrin, dopamin, noradrenalin (norepinefrin), adrenalin (epinefrin), ranitidin, propylhexedrin, pseudoefedrin, phenylpropanolamin, hydroxynorefedrin, fenylefrin, phentermine, methylenedloxyamphetamine (MDA) och methylenedioxy methamphetamine (MDMA). Ett positivt immunoanalysprov skall vid möjlighet bekräftas med en mer exakt provmetod såsom gas chromatography–mass spectrometry (GC/MS) vilken normalt klarar av att särskilja de olika substanserna (5 och 6).

Det bör även noteras att fenyletylamin har kortvarig livslängd i kroppen så ett immunoanalystest måste tas inom kort tid efter intag av Craze för utslag. Läs mer om fenyletylamin här. Läs mer om amfetamin här.

Referenser

1. Grinstead GF. Ranitidine and high concentrations of phenylpropanolamine cross react in the EMIT monoclonal amphetamine/methamphetamine assay. Clin Chem 1989;35:1998-1999.

2. Poklis A, Hall KV, Still J, Binder SR. Ranitidine interference with the monoclonal EMIT d.a.u. amphetamine/methamphetamine immunoassay. J Anal Toxicol 1991;15:101-103.

3. Dasgupta A, Saldana S, Kinnaman G, Smith M, Johansen K. Analytical performance evaluation of EMIT II monoclonal amphetamine/methamphetamine assay: more specificity than EMIT d.a.u. monoclonal amphetamine/methamphetamine assay. Clin Chem 1993;39:104-108.

4. D’Nicuola J, Jones R, Levine B, Smith ML. Evaluation of six commercial amphetamine and methamphetamine immunoassays for cross-reactivity to phenylpropanolamine and ephedrine in urine. J Anal Toxicol 1992;16:211-213.

5. E.M. Thurman, M.J. Pedersen, R.L. Stout and T. Martin. Distinguishing Sympathomimetic Amines from Amphetamine and Methamphetamine in Urine by Gas Chromatography/Mass Spectrometry. J Anal Toxicol (January-February 1992) 16 (1): 19-27.

6. J.F. Van Bocxlaer, W.E. Lambert, L. Thienpont and A.P. De Leenheer. Quantitative Determination of Amphetamine and α-Phenylethylamine Enantiomers in Judicial Samples using Capillary Gas Chromatography. J Anal Toxicol (January-February 1997) 21 (1): 5-11.

Craze är ett skyddat varumärke som ägs av Driven Sports
Copyright © 2019 craze.nu | Om | Kontakt | Villkor | Sekretess| Driven Sports