Lamp Craze amfetamin

Craze amfetamin

Fenyletylamin
Fenyletylamin(C8H11N)
Amfetamin
Amfetamin (C9H13N)
Amfetamin
Metamfetamin (C10H15N)

Craze innehåller ej amfetamin eller metamfetamin. Dock innehåller craze fenyletylamin (phenyletylamine / PEA), en centralstimulerande substans som kroppen själv tillverkar av aminosyran fenylalanin, vilken kan ge falskt positivt utslag för amfetamin (amphetamine) och metamfetamin (methamphetamine) på immunoanalystester med låg specificitet. Vid mer specifika tester såsom gas chromatography–mass spectrometry (GC/MS) så särskiljs fenyletylamin från amfetamin.

Amfetamin, metamfetamin och fenyletylamin ingår i en större grupp av substanser kallade sympatomimetiska aminer (sympathomimetic amines) vilka alla kan ge falska utslag för varandra på immunoanalystester.

Just amfetamin, metamfetamin och fenyletylamin ingår i den specifika gruppen fenyletylaminer som alla baseras på en grundläggande fenyletylamingrupp. Amfetamin är en förkortning av det fulla kemiska namnet alfa-metyl-fenyletylamin (alpha-methyl-phenylethylamine) och metamfetamin är kort för metyl alfa-metylfenyletylamin (methyl alpha-methylphenylethylamine). Ytterligare substanser i denna grupp är meskalin, dopamin, noradrenalin, adrenalin och efedrin.

Läs mer om fenyletylamin här och läs mer om doping och drogtester här.

Craze är ett skyddat varumärke som ägs av Driven Sports
Copyright © 2019 craze.nu | Om | Kontakt | Villkor | Sekretess| Driven Sports